หาเพื่อน ๆช่วยกันต่อต้านการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
กระดานเสวนาชมรมอนุรักษ์

 หัวข้อ : หาเพื่อน ๆช่วยกันต่อต้านการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 333 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 339

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268
สวัสดี ครับ อยากหาเพื่อนช่วยกันต่อต้านการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร อ.พะโต๊ะ

โดย :   นาจ  - [17/03/2007, 09:56:11] IP -> 124.121.55.100 

ความคิดเห็นที่ : 1 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 http://www.bansanook.com/newver/main/board.php?cat_id=2&sub_id=3&topic_id=143

ตอบโดย :  http://www.bansanook.com/newver/main/board.php?cat - [17/03/2007, 09:58:25] IP -> 124.121.55.100

ความคิดเห็นที่ : 2 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 เข้าไปดูรูปป่าที่ถูกทำลายแล้ว รู้สึกว่าน่าเสียดายป่าสวยๆเหล่านี้มากค่ะ ยังไงก็อยากจะให้ผู้ที่ทำลายป่าเหล่านี้หยุดสักทีเถอะค่ะ ถ้าไม่อย่างนั้นอนาคตก็จะไม่มีป่าให้ลูกหลานไว้ดูนะค่ะ
แล้ว

ตอบโดย :  กบน้อย - [19/03/2007, 11:34:33] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 3 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 อยากทราบรายละเอียดครับบบ
และชมรมฯเราสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง...ครับ

ตอบโดย :  โกโก๊ะ - [19/03/2007, 22:22:05] IP -> 203.147.33.2

ความคิดเห็นที่ : 4 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 เห็นด้วยกับพี่โกโก๊ะค่ะ อยากทราบรายละเอียดให้มากกว่านี้

ตอบโดย :  nUi_a o_O!!! - [20/03/2007, 08:34:02] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 5 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 เห็นด้วยกะน้องโก๊ะ อยากมีส่วนร่วมนิดส์นึงอ่านะ

ตอบโดย :  พี่รี - [20/03/2007, 15:00:05] IP -> 191.1.2.247

ความคิดเห็นที่ : 6 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ฝีมือมนุษย์อีกแล้ว

ตอบโดย :  แย็ก - [20/03/2007, 16:44:43] IP -> 203.158.4.155

ความคิดเห็นที่ : 7 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 สวัสด ครับเพื่อน ๆ ทั้งหลายที่ตอบกระทู้
จุดประสงค์อยากให้ชมรมเข้าไปสำรวจพื้นที่ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพรและอีกหลายอำเภอ ในจังหวัดติดต่อกัน เช่นจังหวัดสุราฎร์ธานี จังหวัดระนอง อยากให้พี่ ๆ น้อง ๆ ในชมรมช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อที่สำคัญคื่อ 1.การหยุดทำลายป่าไม้ 2.การล่าสัตว์ป่า ซึ่งเราควรและช่วยกันอนุรักษ์ไว้อย่างยิ่ง เพื่อรักษาดุลยภาพสิ่งแวดล้อมไว้ 3.การสร้างความตระหนักถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เมื่อถึงวันที่โลกถึงสภาวะที่ร้อนจนถึงขีดสุด. ความแห้งแล้งที่รุนแรงมาเยือน อยากให้ทุกคนในชุมชนเห็นความสำคัญว่า "ชีวิตมนุษย์จะดำรงอยู่ได้นั้น ต้องอาศัยสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สมดุล"

ตอบโดย :  นาจ (08-17777121) - [21/05/2007, 10:53:29] IP -> 124.121.61.174

ความคิดเห็นที่ : 8 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 คุณเก่งมากเราโชคดีนะที่มีเพื่อนเก่งๆเช่นคุณ

ตอบโดย :  แก้วใส - [4/02/2008, 15:11:23] IP -> 58.8.60.45

ความคิดเห็นที่ : 9 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 394

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 แนวคิดพื้นฐาน


การนำเอาขยะ และเศษวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง (Recycle) นั้น มีการทำมานานแล้วในรูปแบบต่างๆ ตามแต่ภูมิปัญญา ของแต่ละคนจะสามารถสร้างสรรผลงานออกมา แนวคิดการกำจัดขยะในวิธีรีไซเคิล นับว่าเป็นวิธีที่ ได้ผล สนุก และ สามารถ นำไปประยุกต์เพื่อรักษาสภาพของสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี โดยประกอบด้วยวิธีย่อยๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยนำขยะมารีไซเคิล
2. การบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำลำคลอง
3. การปรับปรุงทัศนียภาพ
4. ลดการใช้ และ ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ


ลดการใช้ และ ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดการทำลายทรัพยากรธรมชาติ วัสดุขยะ สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycle) โดย ทำเป็นลักษณะของงานปั้นทางเดินเลียนแบบธรรมชาติ นำไปใช้ในการจัดแต่งสวนในบ้าน หรือสวนหย่อมได้ ให้ทั้งประโยชน์ใช้สอย และความกลมกลืนกับธรรมชาติ เพราะสีสันและความคงทน ไม่แพ้หิน หรือ ไม้ขอนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลย


ตอบโดย :  ด.ญ.สุภาวี สลามเต๊ะ - [10/11/2008, 17:41:54] IP -> 124.120.61.221

ความคิดเห็นที่ : 10 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 394

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ด.ญ.สุภาวี สลามเต๊ะ ตอบได้ดีมากค่ะ

ตอบโดย :  นางพิมมาดา ทองดี - [10/11/2008, 17:49:18] IP -> 124.120.61.221

ความคิดเห็นที่ : 11 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ทำไมมนุษยุไม่ดูแลรักษาโลกกันหรืออยากให้ทรัพยากรหมดไปก่อนแล้วค่อยมาดูแลทรัพยากรกัน

ตอบโดย :  หยก - [15/08/2009, 10:03:04] IP -> 113.53.120.80

ความคิดเห็นที่ : 12 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 394

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ขอบคุณมากค่ะ
เผอิญว่าเรียนเรื่องนี้อยู่พอดี
แต่ตอนนี้ไม่ได้เรียนแล้วล่ะค่ะ
เพราะอยู่ป.6แล้ว

ตอบโดย :  ด.ญ.สุภาวี สลามเต๊ะ - [27/09/2009, 19:12:18] IP -> 124.122.252.201

ความคิดเห็นที่ : 13 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ช่ายกันต่อต้าน พวกที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ นะ ครับ

ตอบโดย :  นาจ - [17/10/2009, 11:43:37] IP -> 124.121.67.176

ความคิดเห็นที่ : 14 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ความสวยงานของธรรมชาติ
http://bansanook.com/newver/main/index.php

ตอบโดย :  นาจ - [17/10/2009, 11:49:03] IP -> 124.121.67.176

ความคิดเห็นที่ : 15 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 http://bansanook.com/newver/main/index.php

ตอบโดย :  http://bansanook.com/newver/main/index.php - [17/10/2009, 11:52:12] IP -> 124.121.67.176

ความคิดเห็นที่ : 20 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 นี่รูปเราเองใครอยากให้สมัครเป็นดารารับนะ

อีเมลล์นะค่ะ tee.gang@gmail.com ค่ะ

5555ล้อเล่นค่ะ

ตอบโดย :  ด.ญ.สุภาวี สลามเต๊ะ - [2/08/2010, 18:54:03] IP -> 124.122.109.97
ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
 
 ชื่อ :
 รูปภาพหรือไฟล์ :
 ข้อความ :
รหัสป้องกัน :
ยืนยันรหัสป้องกัน : (โปรดใส่ตัวเลขตามรหัสป้องกันที่ปรากฎ)
 tag พิเศษ :
ตัวหนา ตัวเอน ขีดเส้นใต้ แทรกลิงค์ แทรกรูปภาพ
 รอยยิ้ม :