/////////////ไปปลูกป่าลดโลกร้อนกัน///////////////
กระดานเสวนาชมรมอนุรักษ์

 หัวข้อ : /////////////ไปปลูกป่าลดโลกร้อนกัน///////////////
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 333 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 339

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268
โครงการปลูกป่าทดแทน ณ เขาน้อย (เขาตำแย)
วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม 2551
ณ เขาน้อย (เขาตำแย) ต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
************************
1. หลักการและเหตุผล
ด้วยกลุ่มเพื่อนฅนอาสาฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากในปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ได้ถูกทำลายไปเป็นอันมาก และส่งผลกระทบไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย ดังนั้นทางกลุ่มเพื่อนฅนอาสาฯ จึงเห็นความจำเป็นจะต้องพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนป่า เพื่อเป็นต้นน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ รวมถึงช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์
2.2 เพื่อกระตุ้นให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.3 เพื่อเป็นต้นน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า
2.4 เพื่อการได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน
2.5 เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมและพฤติกรรม โดยมุ่งเน้นการสร้างจิตสำนึกให้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม
2.6 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างกัน อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.konasa.pantown.comข้อความ

โดย :   ป้อม กลุ่มเพื่อนฅนอาสา  - [1/05/2008, 18:28:19] IP -> 125.27.219.181 

ความคิดเห็นที่ : 1 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 394

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 .

ตอบโดย :  กลุ่มเพื่อนฅนอาสา - [1/05/2008, 18:30:06] IP -> 125.27.219.181

ความคิดเห็นที่ : 2 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 394

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 .

ตอบโดย :  กลุ่มเพื่อนฅนอาสา - [1/05/2008, 18:30:46] IP -> 125.27.219.181

ความคิดเห็นที่ : 3 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 .

ตอบโดย :  กลุ่มเพื่อนฅนอาสา - [1/05/2008, 18:33:45] IP -> 125.27.219.181

ความคิดเห็นที่ : 4 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 .

ตอบโดย :  กลุ่มเพื่อนฅนอาสา - [1/05/2008, 18:34:43] IP -> 125.27.219.181

ความคิดเห็นที่ : 5 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 อย่างไรก็ขอบคุณพี่เป๊าะมากมากครับ สำหรับข่าวสารดีดีที่นำมาแจ้งให้ทราบ
ปีที่แล้วไปมาสนุกสนานมากมายน้องๆอิอิ...
ดูจากรูป...แล้ว...คิดถึงวันนั้น
อย่างไรว่างก็ไปนะน้องๆ.....หากพี่ว่างๆอาจจะไปด้วย..
ยังงัยก็ลองดูแล้วกันนะ เพราะวันน้นเป็นวันเพิ่งเปิดเทอมด้วย...
...

ตอบโดย :  โกโก๊ะ - [1/05/2008, 19:51:53] IP -> 203.146.63.187

ความคิดเห็นที่ : 6 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 งานดีดี อย่างนี้พลาดไม่ได้เเล้วพี่น้อง
ตอบโดย :  Atom_i NonNoY - [1/05/2008, 20:55:48] IP -> 118.174.153.49

ความคิดเห็นที่ : 7 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ฮู้อันนี้ก็น่าไป

ตอบโดย :  bm - [2/05/2008, 08:34:54] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 8 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 299 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273
"อ้่างจากความคิดเห็นที่ 6"
งานดีดี อย่างนี้พลาดไม่ได้เเล้วพี่น้อง
ตอบโดย : Atom_i NonNoY - [1/05/2008, 20:55:48] IP -> 118.174.153.49

เห็นด้วยครับ


ตอบโดย :  พี่มีน - [2/05/2008, 14:00:41] IP -> 117.47.99.168

ความคิดเห็นที่ : 9 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ขอบคุนคับ เด๋ววาระนี้ผมจะนำไปเสนอท่าน รออนุมัติ อิอิ

ตอบโดย :  บอล เป็ดน้อย - [2/05/2008, 14:43:23] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 10 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 299 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273
"อ้่างจากความคิดเห็นที่ 9"
ขอบคุนคับ เด๋ววาระนี้ผมจะนำไปเสนอท่าน รออนุมัติ อิอิ

ตอบโดย : บอล เป็ดน้อย - [2/05/2008, 14:43:23] IP -> 203.158.4.151

แหม่ๆๆๆ....อนุมัติเมื่อไหร่ ...บอกพี่ด้วยนะ อิอิ
เผื่อว่าติดสอยห้อยตามไปด้วย ...เอิ้กๆๆ..(ถ้าว่าง)

ตอบโดย :  โกโก๊ะ - [2/05/2008, 17:11:28] IP -> 124.121.175.69

ความคิดเห็นที่ : 11 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 25 พ.ค. ก่อนเปิดเรียน 1 วัน
ไม่รู้ว่าว่างเปล่า ดูก่อนนะครับ

ตอบโดย :  golf (มิน จุง โฮ) - [3/05/2008, 15:43:56] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 12 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 น่าไปมากๆๆๆ

ตอบโดย :  gulf - [6/05/2008, 13:08:36] IP -> 118.172.172.118

ความคิดเห็นที่ : 13 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 อย่างนี้ไม่พลาดแล้ว
ว่างพอดีเลยอะ
ก่อนเปิดเทอมเลย

ใครจะไปก็เจอกันนะ

ตอบโดย :  นุช แมวน้อย - [8/05/2008, 16:26:18] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 14 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 เป็นโครงการที่ดีมากๆ

ตอบโดย :  นิ้ง - [1/02/2009, 11:08:46] IP -> 58.9.230.154

ความคิดเห็นที่ : 15 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273

ตอบโดย :  8888 - [10/04/2009, 08:59:10] IP -> 118.175.16.2

ความคิดเห็นที่ : 16 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 โครงการนี้ดี
โครตๆ

ตอบโดย :  แตงโม - [26/11/2009, 17:35:10] IP -> 222.123.205.213

ความคิดเห็นที่ : 17 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 อยากไปจัง...ถ้ามีอีกชวนด้วยน่ะครับ
ka-akka@hotmail.com

ตอบโดย :  kaka - [29/03/2010, 19:03:56] IP -> 119.31.121.87

ความคิดเห็นที่ : 20 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ดีมาก
ข้อความ

ตอบโดย :  ครน - [16/06/2010, 09:47:05] IP -> 182.52.155.246

ความคิดเห็นที่ : 22 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 สวัสดีน่ารักจังคนปลูกป่าเนี้ย

ตอบโดย :  เมย์ บ๋อม เกม เต - [7/07/2010, 09:17:56] IP -> 113.53.105.88

ความคิดเห็นที่ : 23 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273
เดียวเราไป

ตอบโดย :  เมย์ บ๋อม เกม เต - [7/07/2010, 10:10:52] IP -> 113.53.105.88

ความคิดเห็นที่ : 24 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 รักป่าไม้มากเลย


ตอบโดย :  เมย์ บ๋อม เกม เตราะ - [7/07/2010, 10:13:55] IP -> 113.53.105.88

ความคิดเห็นที่ : 26 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 สุดยอมไปเลย

ตอบโดย :  อรรถพลคับ - [13/07/2010, 11:57:23] IP -> 125.27.118.49

ความคิดเห็นที่ : 27 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 สุดยอดไปเลยเพราะช่วยลดโลกร้อน

ตอบโดย :  พล - [13/07/2010, 12:00:46] IP -> 125.27.118.49

ความคิดเห็นที่ : 28 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 รักป่ามากกว่าเเฟน

ตอบโดย :  พลปีศาจ - [13/07/2010, 12:04:06] IP -> 125.27.118.49

ความคิดเห็นที่ : 29 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 นอกวงพนันบะ

ตอบโดย :  นภา วงแก้ว - [13/07/2010, 14:45:27] IP -> 203.172.221.100

ความคิดเห็นที่ : 30 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 รักโลกรักชวิต
ตอบโดย :  ตะวันค่ะ - [13/07/2010, 14:49:46] IP -> 203.172.221.100

ความคิดเห็นที่ : 31 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273

ตอบโดย :  ตอง - [20/07/2010, 18:41:19] IP -> 58.181.149.27
ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
 
 ชื่อ :
 รูปภาพหรือไฟล์ :
 ข้อความ :
รหัสป้องกัน :
ยืนยันรหัสป้องกัน : (โปรดใส่ตัวเลขตามรหัสป้องกันที่ปรากฎ)
 tag พิเศษ :
ตัวหนา ตัวเอน ขีดเส้นใต้ แทรกลิงค์ แทรกรูปภาพ
 รอยยิ้ม :