มรดกโลกคืออะไร
กระดานเสวนาชมรมอนุรักษ์

 หัวข้อ : มรดกโลกคืออะไร
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 333 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 339

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268
ช่วงนี้ได้ยินเรื่อง มรดกโลก กันบ่อยเนื่องด้วยประเด็นพิพาทเขาพระวิหารที่อยู่กึ่งกลางสองพรมแดน หลายคนคงสงสัยว่า มรดกโลก คืออะไรถูกตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร ทำไมแต่ละประเทศถึงอยากที่จะมีสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกหลายๆแห่ง

อนึ่ง มรดกโลก (ภาษาอังกฤษ: World Heritage Site ภาษาฝรั่งเศส Patrimoine Mondial) คือสถานที่ อันได้แก่ ป่าไม้ ภูเขา ทะเลสาบ ทะเลทราย อนุสาวรีย์ สิ่งก่อสร้างต่างๆ รวมไปถึงเมือง ที่คัดเลือกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมา และควรจะปกป้องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร เพื่อให้ได้ตกทอดไปถึงอนาคต


โดย :   bm  - [1/07/2008, 21:53:40] IP -> 203.158.4.151 

ความคิดเห็นที่ : 1 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ทว่า สำหรับหลายประเทศ การมีมรดกโลกกลับหมายถึง การได้ภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ การได้ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ซึ่งมีผลพลอยได้ที่ตามมาคือเม็ดเงินจากตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น

ตอบโดย :  bm - [1/07/2008, 21:54:19] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 2 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ปัจจุบัน มีมรดกโลกทั้งหมด 830 แห่ง ใน 138 ประเทศทั่วโลก ซึ่งแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 644 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 162 แห่ง และอีก 24 แห่งเป็นแบบผสมทั้งสองประเภท โดยมีการแบ่งออกเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ แอฟริกา อาหรับ เอเชีย แปซิฟิก ยุโรป - อเมริกาเหนือ และ อเมริกาใต้ - แคริบเบียน


ตอบโดย :  bm - [1/07/2008, 21:54:52] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 3 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ทวีปที่มีมรดกโลกมากที่สุดได้แก่ ยุโรป และ อเมริกาเหนือ 416 แห่ง รองลงมาเป็นทวีปเอเชีย-แปซิฟิก 182 แห่ง ละตินอเมริกา และ แคริบเบียน 117 แห่ง แอฟริกา 74 แห่ง อาหรับ 62 แห่ง รวมทั้งหมด 851 แห่ง

สำหรับประเทศท็อปเท็นที่มีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดคือ อิตาลี มีมรดกโลก 41 แห่ง อันดับ 2 สเปน 40 แห่ง อันดับ 3 จีน 35 แห่ง อันดับ 4 เยอรมนี 32 แห่ง อันดับ 5 ฝรั่งเศส 31 แห่ง อันดับ 6 ร่วมมี 3 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร อินเดีย เม็กซิโก ประเทศละ 27 แห่งเท่ากัน อันดับ 9(ไม่มีอันดับ7กัย8เพราะอันดับ 6 มี3 ประเทศ) รัสเซีย 23 แห่ง อันดับ 10 สหรัฐอเมริกา 20 แห่ง


ตอบโดย :  bm - [1/07/2008, 21:55:24] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 4 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ทั้งนี้ น่าสังเกตว่าประเทศที่ติด10อันดับประเทศที่มีมรดกโลกมาก ส่วนใหญ่จะมาจากทวีปยุโรป(6ประเทศ) ซึ่งก็น่าจะมาจากตัวองค์กร ยูเนสโก(องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ที่ยังมีความเป็นยุโรปอย่างมาก ทั้งที่ตั้งองค์กรและบุคลากรส่วนใหญ่


ตอบโดย :  bm - [1/07/2008, 21:55:52] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 5 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ด้านขั้นตอนการเสนอชื่อสถานที่ ประเทศที่ต้องการเสนอชื่อสถานที่ในประเทศของตนให้ได้รับการพิจารณาให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อันดับแรกจะต้องจัดทำบัญชีรายชื่อสถานที่ที่มีความสำคัญทางธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งหมดภายในประเทศของตน

บัญชีนี้จะเรียกว่า บัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ซึ่งมีความสำคัญมาก เพราะมีเพียงสถานที่ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีนี้เท่านั้นที่จะมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อ ขั้นต่อมา ประเทศนั้นๆจะต้องเลือกรายชื่อสถานที่ที่ต้องการเสนอชื่อมาจากบัญชีรายชื่อเบื้องต้น เพื่อจัดทำเป็นแฟ้มข้อมูล (Nomination File) โดยทางศูนย์มรดกโลกอาจให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการจัดทำแฟ้มข้อมูลนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงขั้นตอนนี้ แฟ้มข้อมูลจะถูกตรวจสอบและพิจารณาจากองค์กร 2 แห่ง ได้แก่ สภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคดี (International Council on Monuments and Sites) และ สหภาพสากลเพื่อการอนุรักษ์ (World Conservation Union) แล้วทั้งสององค์กรนี้จะยื่นข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการมรดกโลก ทางคณะกรรมการจะมี

การประชุมร่วมกันปีละหนึ่งครั้ง เพื่อตัดสินว่าสถานที่ที่มีการเสนอชื่อแห่งใดบ้างที่ควรได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก หรือทางคณะกรรมการอาจร้องขอให้ประเทศที่เสนอชื่อได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่เพิ่มเติม โดยการพิจารณาว่าจะขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งใดจะต้องมีลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ

เกณฑ์การพิจารณา จนถึงปี พ.ศ. 2548 มีเกณฑ์การพิจารณาอยู่ทั้งหมด 6 เกณฑ์ของมรดกโลกทางวัฒนธรรม และ 4 เกณฑ์

หลักเกณฑ์ทางวัฒนธรรม
- เป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์
- เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
- เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่สาบสูญไปแล้ว
- เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
- เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตามกาลเวลา
- มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์

หลักเกณฑ์ทางธรรมชาติ
- เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของการเป็นตัวแทนในวิวัฒนาการสำคัญต่างๆในอดีตของโลก เช่น ยุคสัตว์เลื้อยคลาน ยุคน้ำแข็ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาความหลากหลายทางธรรมชาติบนพื้นโลก
- เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได
- เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา
- เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย


ตอบโดย :  bm - [1/07/2008, 21:56:24] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 6 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ในส่วนของประเทศไทย ขณะนี้มีแหล่งมรดกโลกอยู่ทั้งหมด 5 แห่ง คือ แหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2534 แหล่งมรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2534 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2534 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2535 ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ขึ้นทะเบียนเมื่อปี 2548

ตอบโดย :  bm - [1/07/2008, 21:57:06] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 7 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ล่าสุด อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นสถานที่อีกแห่งที่ประเทศไทยเตรียมเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่

ไม่ว่าจะได้เป็นมรดกโลกหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่เราควรทำให้ไม่ใช่แค่การภาคภูมิใจหรือชื่นชมกับชื่อเสียง รางวัล และการยกย่องจากต่างชาติเท่านั้น หากแต่พวกเราทุกคน ต้องช่วยกันรักษาวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามให้คงอยู่เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ร่วมชื่นชม ก็คำว่า มรดก หมายถึงการสืบทอดต่อๆไปไม่ใช่เหรอ


ตอบโดย :  bm - [1/07/2008, 21:57:43] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 8 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ที่มาhttp://webboard.mthai.com/61/2008-07-01/401615.html

ตอบโดย :  bm - [1/07/2008, 21:58:48] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 9 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 น้องเรานี่สาระเยอะดีจิงๆ

ตั้งใจอ่านหนังสือด้วยนะเด็กๆ

ตอบโดย :  p"aofff - [2/07/2008, 07:39:13] IP -> 116.68.148.194

ความคิดเห็นที่ : 10 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ว้าวๆๆๆๆชื่นชมๆๆ....

ตอบโดย :  โกโก๊ะ - [2/07/2008, 09:21:03] IP -> 124.121.179.24

ความคิดเห็นที่ : 11 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 เมื่อได้เป็นมรดกโลกแล้วจะมีผลประโยชน์อะไรเข้าประเทศหรือไม่ อย่างไร (ต้องการข้อมูลให้ลูกทำรายงาน)

ตอบโดย :  จงรัก - [3/07/2008, 11:55:37] IP -> 203.113.86.133

ความคิดเห็นที่ : 12 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 โอ้วคนเข้ามาเยอะจริงๆ เวบเราเนี่ย อิอิ... ยังงัยว่างๆลองหาข้อมูล..ให้พี่เค้าหน่อยน้าาา อิิอิ

ตอบโดย :  โกโก๊ะ - [3/07/2008, 12:56:01] IP -> 124.121.172.98

ความคิดเห็นที่ : 13 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ขึ้นชื่อว่าเป็นมรดก
ก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกให้หลานไง

ตอบโดย :  พี่ คิว - [3/07/2008, 18:22:15] IP -> 203.144.160.244

ความคิดเห็นที่ : 14 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 299 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273
"อ้่างจากความคิดเห็นที่ 11"
เมื่อได้เป็นมรดกโลกแล้วจะมีผลประโยชน์อะไรเข้าประเทศหรือไม่ อย่างไร (ต้องการข้อมูลให้ลูกทำรายงาน)

ตอบโดย : จงรัก - [3/07/2008, 11:55:37] IP -> 203.113.86.133

จะพยายามหาดูให้นะครับ
ขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจ

ตอบโดย :  bm - [3/07/2008, 22:58:29] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 15 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ลองเข้าhttp://www.matichon.co.th/ดูนะครับ
เป็นเว็บของนสพมติชน
แล้วค้นหาคำว่าเขาพระวิหาร
ก็จะมีหัวข้อขึ้นมากเลยครับ
ลองค้นดู

ตอบโดย :  bm - [3/07/2008, 23:06:06] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 16 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 'เขาพระวิหาร' เป็นมรดกประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงบาดแผลการเมืองของไทย ที่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาให้กระจ่างถูกต้อง ถ้าจะต้องกลายเป็นเหตุกรณีพิพาทขึ้นจริงจังอีกครั้ง คนไทยควรเรียนรู้ศึกษาให้รอบด้าน แล้วจึงตัดสินใจว่าจะสนับสนุนทางไหน


โดย อารักษ์ คคะนาท

ปราสาทเขาพระวิหารในจังหวัดศรีสะเกษ ปรากฏชื่อให้คนไทยทั่วไปได้รู้จัก ก็เมื่อฝรั่งเศสกับกัมพูชาได้คัดค้านอำนาจอธิปไตยของไทย เหนือดินแดนปราสาทหินดังกล่าว ในปี ๒๔๙๒ ก่อนที่กัมพูชาจะได้เอกราชจากฝรั่งเศสในปี ๒๔๙๗ และยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งชาวบ้านสมัยนั้นเรียกกันจากข่าวสารว่าศาลโลก ในปี ๒๕๐๒

กระทั่งมีคำพิพากษาตัดสินต่อมาในปี ๒๕๐๕ ว่าเขาพระวิหารอยู่ในเขตอำนาจอธิปไตยของกัมพูชา

ทำให้ลูกเล็กเด็กนักเรียนไม่ว่าประถมหรือมัธยมทั่วประเทศสมัยนั้น รวมถึงบรรดานักศึกษามหาวิทยาลัยและประชาชนในเมืองหลวง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างวัย ๕๕-๖๕ ปี คงจำได้ว่า ถูกครูเกณฑ์ให้ตั้งแถวเดินประท้วงพร้อมป้าย "เขาพระวิหารเป็นของไทย" จนเกิดการรับรู้เรื่องถูกโกงเขาพระวิหารกันอึงคะนึง

อันเนื่องมาจากการขีดเส้นกั้นอาณาเขาในสมัยอาณานิคม ที่เห็นกันว่าไม่เป็นธรรม เพราะไม่ใช้สันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งตามวิธีสากล แต่ขีดเส้นเล็งเอาจากยอดเขาสูง เฉือนเอาปราสาทหินที่อยู่บนยอดเขาไป

ทำให้ทางขึ้นอยู่บนเขาสูงในเขตไทย แต่ฝ่ายมีอำนาจอธิปไตยขึ้นปราสาทไม่ได้ เพราะเป็นหน้าผาสูงถึง ๑,๕๐๐ ฟุต

เมื่อครั้งนายพล "ลอนนอล" เปิดเขาพระวิหารเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีทหารกัมพูชามาประจำ ทหารเหล่านั้นต้องอาศัยดินแดนไทยข้ามจังหวัดอ้อมกลับไปรับเงินเดือน

กระทั่ง "นโรดม สีหนุ" ขึ้นไปดูเขาพระวิหารหลังประกาศคำตัดสิน หนังสือพิมพ์ก็ยังรายงานแบบเย้ยๆ ว่า ต้องไต่กระไดลิงขึ้นไป

คณะทนายที่ไปสู้ความซึ่งนำโดย "ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช" รวมถึงรัฐบาลด้วย จึงถูกวิจารณ์กันอึงคะนึงว่า มีความสามารถและความตั้งใจจะต่อสู้อำนาจอิทธิพลฝรั่งเศส ซึ่งอยู่เบื้องหลังกัมพูชาขนาดไหน

แม้นายทหารเผด็จการอย่าง "จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์" ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรี จะพูดให้หนังสือพิมพ์พาดหัวว่า กองทัพสามารถบุกถึงพนมเปญได้ภายใน ๓ วัน คนก็ยังเห็นว่าพูดแก้เกี้ยวเสียมากกว่า มีอะไรเป็นเบื้องหลังอยู่ในกอไผ่หรือเปล่า

เนื่องจากขณะนั้น อำนาจการเมืองของสหรัฐอเมริกาก็กำลังแผ่มาครอบคลุมภูมิภาค ในการสร้างแนวต่อสู้ลัทธิคอมมิวนิสต์

บัดนี้ หลังจากผ่านไป ๔๖ ปี เขาพระวิหารก็กลับมาเป็นข่าวพิพาทระหว่างเพื่อนบ้านอีกครั้ง อะไรที่อยู่ในกอไผ่จะเปลี่ยนหน้าตาของประโยชน์ไปอย่างไร คนไทยย่อมต้องติดตามให้เท่าทันตัวแทนและรัฐบาลของเราเอง ว่าจะถูกใช้เป็นเหยื่อชาตินิยมทางการเมือง เพื่อประโยชน์ใครหรือฝ่ายใดกันแน่

เขาพระวิหารเป็นมรดกประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงบาดแผลการเมืองแผลหนึ่งของไทย ที่จนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการศึกษาให้กระจ่างถูกต้อง

หากจะต้องกลายเป็นเหตุแห่งกรณีพิพาทขึ้นจริงจังอีกครั้ง คนไทยที่วันนี้เดินทางมาไกลเช่นเดียวกันคนอื่นๆ ในโลก จึงควรต้องเรียนรู้ศึกษาให้รอบด้าน ด้วยความคิดอ่านที่ไม่ตึดยึดไปทางใดทางหนึ่งก่อนอย่างสุดโต่ง ไม่ลืมหูลืมตา จนอาจกลายเป็นเหยื่อได้อีกหนดังกล่าว

อาจารย์ "ศรีศักร วัลลิโภดม" กับ "อภิญญ์เพ็ญ" และ "วลัยลักษณ์ ทรงศิริ" ได้อธิบายให้เข้าใจความเป็นมาของโบราณสถาน ที่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอีกรูปที่มิใช่การเกิดภายใต้อิทธิพลการเมือง และเข้าใจวัฒนธรรมเขมรสูงเขมรต่ำว่ากินความอย่างไร เพื่อเข้าใจที่จะแสดงทรรศนะและวางจุดยืนที่ถูกต้องเหมาะสมต่อกรณี

อ่าน "เขาพระวิหาร ระเบิดเวลาจากยุคอาณานิคม" ก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่า จะสนับสนุนไปทางไหน

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 11067

ตอบโดย :  bm - [3/07/2008, 23:13:23] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 17 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ความคิดเห็นที่ 1 แจ้งลบ


ที่เสนีย์ทำหนังสือแจ้งจอมพลสฤษฎิ์เพราะแก้ตัวมากกว่า ทนายคู่ความมีดีกรียาวเหยียด เป็นผู้เชียวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก หลังการว่าความคดีพระวิหารแล้วรับบาลอเมริกาเชิญไปเป็นที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ และเป็นที่ปรึกษาในด้านการต่างประเทศและเป็นผู้เชียวชาญกฎหมายระหว่างประเทศด้วย ทนายฝ่ายไทยประมาทเกินไป ยึดมั่นในเรื่องสันปันน้ำอย่างเดียว แต่เขมรเอาหลักฐานที่เจ้านายฝ่ายไทยจะไปปราสาทต้องขออนุญาตฝ่ายฝรั่งเศสและฝรั่งเศสปักธงฝรั่งเศสต้อนรับบนปราสาทก็ไม่ทักท้วงใดๆ แต่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเราไปยึดเอาไว้เพราะเข้าข้างญี่ปุ่น พอสงครามเลิกก็ต้องคืน แต่ไม่ยอมคืนเขาพระวิหารเลยต้องฟ้องร้องกันแล้วก้แพ้ ท่านจอมพลเลยต้องออกแถลงการณ์ยอมยกปราสาทให้แต่ไม่ยอมรับคำตัดสิน และยื่นอุธรณ์ซึ่งไม่มีผลใดๆเพราะคำตัดสินเป็นที่สุดแล้ว แต่ที่ทำเพราะต้องลดกระแสคลั่งชาติที่ปลุกระดมเอาไว้ตอนเป็นคดีไม่งั้นรัฐบาลท่านจะอยู่ไม่ได้ ประกอบกับคอมมิวนิสต์กำลังคุกคามอินโดจีนรัฐบาลไทยจึงไม่อยากขัดกับมหาอำนาจจึงรีบจบเรื่องนี้ไป

kukkunoi
28 มิถุนายน 2551 23:28:31น. : 117.47.233.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 แจ้งลบข้อเท็จจริง ประกอบการพิจารณา

1. จดหมายของ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช มีถึงจอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ยืนยันว่า คำพิพากษาของศาลโลก ผิดทั้งข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและความเป็นธรรม
http://www.matichon.co.th/news_title.php?id=2308

2. ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๐๕ หลังจากศาลโลกตัดสินแล้ว ๒๐ กว่าวัน รัฐบาลไทยโดย ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีหนังสือไปยัง นายอูถั่น เลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อประท้วงคำพิพากษาของศาลโลก โดยอ้างว่าคำพิพากษานั้นขัดต่อกฎหมายและความยุติธรรม
นอกจากนี้ ยังสงวนสิทธิที่ประเทศไทยจะเอาปราสาทพระวิหารกลับคนมาในอนาคตด้วย

http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000072311


Invisible Hand
28 มิถุนายน 2551 13:39:15น. : 124.121.117.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 แจ้งลบ3. ข้อบังคับของคณะกรรมการมรดกโลกข้อที่ 132.1 เรื่องการพิสูจน์สถานที่ ระบุว่า "ในกรณีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนซึ่งมีเขตแดนที่ไม่ชัดเจน ประเทศข้างเคียงจะต้องลงนามให้ความยินยอม คณะกรรมการมรดกโลกจึงจะรับพิจารณา"
นอกจากนี้ยังมีข้อบังคับข้อที่ 135 ซึ่งระบุว่า "หากเป็นไปได้ ประเทศที่มีมรดก โลกร่วมกันตามแนวชายแดน ควรเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ร่วมกัน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ร่วมกันของ ทั้งสองประเทศ"

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=37636&catid=1

4. "การจัดทำเขตอนุรักษ์นั้นจะเป็นเรื่องที่ไทยเสียดินแดน เนื่องจากการประกาศเขตอนุรักษ์จะต้องมีมาตรการทางกฏหมาย การก่อสร้างในเขตพัฒนาตามมา ถ้าไทยขึ้นทะเบียนร่วม เราเป็นเจ้าของพื้นที่ร่วมกันในฐานะดินแดนเรา ก็สามารถออกกฎหมายควบคุมอาคาร ห้ามก่อสร้างหรือ ดำเนินการกิจกรรมที่กระทบตัวปราสาทได้ แต่เมื่อกัมพูชาเป็นเจ้าของ กัมพูชาก็คือผู้กำหนด ซึ่งตอนนั้นจะเห็นชัดเจนว่า การเสียอธิปไตยคืออะไร เพราะดินแดนของเรา จะให้ใครมาสั่งว่าเราควรและไม่ควรทำอะไรเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง"
http://www.bangkokbiznews.com/2008/06/25/news_270347.phpตอบโดย :  bm - [3/07/2008, 23:14:06] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 18 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273
จับตา "ว่าที่มรดกโลก" "เขาพระวิหาร" "เผือกร้อน" ไทย-เขมรจับตา เขาพระวิหาร มรดกโลก ดีไม่ดีอาจเป็นประเด็นทำให้ไทยและกัมพูชาหรือเขมรต้องตึงเครียดใส่กันอีก ครั้ง หลังมี ข่าว ว่า กัมพูชาเสนอขึ้นทะเบียน เขาพระวิหาร เป็น มรดกโลก ต่อองค์การยูเนสโกโดยลำพัง

ตอบโดย :  bm - [3/07/2008, 23:16:43] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 19 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 กรณี “เขาพระวิหาร” ดีไม่ดีอาจเป็นประเด็นทำให้ไทยและกัมพูชาหรือเขมรต้องตึงเครียดใส่กันอีก ครั้ง หลังจากกัมพูชาเสนอขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็น “มรดกโลก” ต่อองค์การยูเนสโกโดยลำพัง ในการประชุมที่เมืองไครซ์เชิร์ท นิวซีแลนด์ เมื่อเดือน มิ.ย. 2550 ที่ผ่านมา และมีการทักท้วงจากฝ่ายไทย

เพราะทางเขมรเสนอเฉพาะพื้นที่ในเขตของเขมร

ขณะที่ไทยเห็นว่าควรเป็นพื้นที่มรดกโลกร่วมกัน...

พื้นที่ “เขาพระวิหาร” ปัจจุบันนั้นอยู่บริเวณรอยต่อของสองประเทศ อยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ด้าน จ.พระวิหารของกัมพูชา ส่วนฝั่งไทยอยู่ติดกับชายแดนด้าน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นที่ตั้งของ “ปราสาทหินโบราณ” เป็นปราสาทขอมที่สำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และแหล่งท่องเที่ยว

จากปัญหาความไม่ชัดเจนในเขตแดนปักปันระหว่างไทยและกัมพูชา ทำให้บริเวณพื้นที่นี้กลายเป็นกรณีพิพาทระหว่างกัน จนในปี 2502 เจ้านโรดม สีหนุ แห่งกัมพูชา ได้ยื่นฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์

15 มิ.ย. 2505 ศาลโลกได้ตัดสินให้โบราณสถานดังกล่าวตกเป็นของกัมพูชา ทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนบางส่วนไปตามคำตัดสินของศาลโลก ซึ่งภายหลังคำตัดสินไทยได้ปิดทางขึ้นในฝั่งไทย ส่งผลให้การขึ้นไปของนักท่องเที่ยวต้องใช้บริเวณที่เรียกว่าช่องบันไดหัก ซึ่งแคบและสูงชันอันตราย แต่ตลอดระยะเวลาก็มีความพยายามประสานรอยร้าวในเรื่องนี้อยู่เรื่อย ๆ มีการเปิด-ปิดทางขึ้นเขาพระวิหารอยู่เป็นระยะ

กล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวเขาพระวิหารแห่งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ สองประเทศ ซึ่งก็มีการทำความตกลงครั้งสำคัญ ๆ อาทิ... ครั้งที่ 1 ปี 2535 มีการลงนามเอ็มโอยูที่จะกำหนดว่าห้าม 2 ฝ่ายเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณชายแดน อันจะส่งผลให้เส้นเขตแดนเปลี่ยนแปลงไป

ตอบโดย :  bm - [3/07/2008, 23:17:07] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 20 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ครั้งที่ 2 ปี 2545 มีการทำเอ็มโอยูโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตไทย-กัมพูชาที่ระบุถึงการอำนวย ความสะดวกการสำรวจตลอดแนวเขตแดน ทางบก, ครั้งที่ 3 ปี 2547 มีมติร่วม ครม. ไทย-กัมพูชา เห็นชอบให้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่เขาพระวิหารเพื่อประโยชน์ร่วมกันด้านการท่อง เที่ยว-ศึกษาประวัติ ศาสตร์ ทั้งยังกำหนดให้มีการดำเนินการเสนอเขาพระวิหาร “เป็นมรดกโลกร่วมกัน” ด้วย แต่ล่าสุดดูจะไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน ??

การเสนอชื่อเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกเคยมีการดำเนินการแล้วก่อนหน้านี้ แต่ยูเนสโกได้เลื่อนการพิจารณา โดยขอให้สองประเทศหาข้อยุติระหว่างกันให้ได้เสียก่อน แล้วค่อยนำเสนอในการประชุมในเดือน มิ.ย. 2551 อย่างไรก็ตาม เมื่อกลางเดือน ก.ย. มีรายงานว่ายูเนสโกได้ส่งเจ้าหน้าที่ชาวฝรั่งเศส 2 คนมาตรวจสอบข้อมูลสถานที่ เขตแดน และสภาพแวดล้อมของปราสาทเขาพระวิหารแล้ว อันเป็นขั้นตอนเตรียมขึ้นทะเบียน

กับเรื่องนี้ทางฝ่ายไทย คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกที่มี ศ.ดร.อดุล วิเชียรเจริญ เป็นประธาน มองว่า... จะไม่สมเหตุผลตามหลักวิชาการของการเป็นพื้นที่มรดกโลก ถ้ามีการเสนอเฉพาะส่วนที่อยู่ในเขตกัมพูชา เนื่องจากองค์ประกอบสำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ อาทิ ปราสาทโดนตวล, บรรณาลัย, สถูปคู่, สระตราว และโบราณสถานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในฝั่งไทย ถ้าจะให้เกิดความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการ และหลัก ประวัติศาสตร์ของเทวาลัยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก ต้องรวมองค์ประกอบทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกัน

“กรณีนี้ควรประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกร่วมกัน เพราะต้องมีการทำแผนอนุรักษ์และจัดการพื้นที่ หากได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลก เพราะต้องมีการทำเขตกันชนพื้นที่มรดกโลกระหว่างกัน โดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีความพยายามทางการทูต แต่กัมพูชาไม่หารือกับไทย แต่อยู่ ๆ ทำเรื่องเสนอเข้าไปอีก ครั้งนี้ไทยเราก็คงไม่ยอม” ...ศ.ดร.อดุลระบุถึงเหตุผลการทักท้วงของฝ่ายไทย

ขณะที่ ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงทรรศนะว่า... เรื่องนี้ไม่น่าจะขยายวงความขัดแย้งเหมือนเช่นที่เคยเกิด น่าจะพูดคุยตกลงทำความเข้าใจร่วมกันได้ ซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกันจากพื้นที่นี้ ทั้งไทยและกัมพูชาต้องไม่มองให้เป็นเรื่องทางกฎหมาย แต่ควรมองในแง่ของความเป็นวัฒนธรรมมากกว่า ไม่จำเป็นที่ไทยและกัมพูชาจะต้องเดินตามที่กฎหมายขีดเส้นกำหนดไว้ว่า พื้นที่นี้ของไทย-พื้นที่นี้ของกัมพูชา เพราะวัฒนธรรมนั้นไม่มีการขีดเส้นอยู่แล้วว่าจำกัดแค่พื้นที่ไหน โดยถ้าทำตามกรอบนี้ได้ก็จะช่วยให้บรรยากาศโดย รวมดีขึ้น เกิดการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นผลดีแน่นอน

“มีแต่ข้อดีแน่หากพื้นที่เขาพระวิหารได้เป็นมรดกโลก โดยเฉพาะ เรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา รวมถึงวัฒนธรรม หากมีการเปิดโต๊ะพูดคุยกันจริง ๆ คิดว่าฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะเศรษฐกิจของเขาก็ผูกพันอยู่กับประเทศไทย ฝ่ายกัมพูชาก็ควรจะยกเครดิตบางด้านให้ไทยมาก ขึ้น แต่ไทยเองก็ต้องยอมรับว่าเขาพระวิหารเป็นสมบัติของเขา อย่าพยายาม ยกข้อกฎหมายมาหักล้าง แต่ควรชี้เหตุผลในเรื่องความเชื่อมโยงทางวัฒน ธรรมระหว่างกันจะดีที่สุด” ...ผศ.ดร.วิบูลพงศ์เสนอแนะ

จะเป็นผลดีแน่หาก “เขาพระวิหาร” ได้เป็น “มรดกโลก” แต่ไม่ดีแน่หากต้องเกิดกรณี “พิพาทไทย-กัมพูชา” ขึ้นอีก เรื่องสำคัญเรื่องนี้จะสรุปอย่างไร ?? ต้องติดตาม...

ตอบโดย :  bm - [3/07/2008, 23:17:50] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 21 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 299 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273
"อ้่างจากความคิดเห็นที่ 14"
[QUOTE]11[/QUOTE]
จะพยายามหาดูให้นะครับ
ขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจ

ตอบโดย : bm - [3/07/2008, 22:58:29] IP -> 203.158.4.151
ผมคิดว่ารายงานของน้องคงประมาณว่าให้น้องไปศึกษามาว่า
1.ความเป็นมาของข้อพิพาท
2.วิเคราะห์จากบทความที่ได้หามา
3.พิจารณาจากข้อมูลที่ได้มา
4.ชี้แจงออกมาเป็นรายงาน
ประมาณว่า คิดว่าดีไหมอย่างไร
ถ้าไม่ดีเพราะอะไรประมาณนี่นะครับ
****ก็ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรืออย่างให้เพิ่มเติมอะไรให้โพสมาได้เลยนะครับ*****


ตอบโดย :  bm - [3/07/2008, 23:23:26] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 22 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 นี่ใช่มรดกโลกไหม???

ตอบโดย :  golf (มินจุงโฮ) - [5/07/2008, 12:16:40] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 23 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 เห็นดอกปีบทอง แล้ว คิดถึง บรรยากาศ ที่ ม. จัง

ตอบโดย :  ลูก SUT - [9/07/2008, 10:49:27] IP -> 58.147.34.51

ความคิดเห็นที่ : 24 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ผลประโยนช์ที่ได้รับการเป๊นคืออะไรบ้างครับ
และจะยกเลิกมรดกโลกจะเสียอะไรใ

ตอบโดย :  เด็กสุราษฎร์ - [9/07/2008, 14:00:27] IP -> 117.47.212.49

ความคิดเห็นที่ : 25 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 299 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273
"อ้่างจากความคิดเห็นที่ 24"
ผลประโยนช์ที่ได้รับการเป๊นคืออะไรบ้างครับ
และจะยกเลิกมรดกโลกจะเสียอะไรใ

ตอบโดย : เด็กสุราษฎร์ - [9/07/2008, 14:00:27] IP -> 117.47.212.49

ในความคิดผม
ผมคิดว่าการที่สถานที่ซักแห่งจะเปนมรดกโลกมันก็ดีทั้งนั้นแหละคับ ที่เปนเรื่องกานก็ที่ดูๆมันหลายๆปัญหาหนะ
ถ้าพูดถึงผลประโยชน์
ผมคิดว่าตรงๆเลย ชื่อเสียงประเทศ นักท่องเที่ยว และตามมาด้วยเงินทอง
ส่วนเรื่องการยกเลิกมรดกโลกจะเสียอะไรไหมนั่น
คงไม่มีอะไรจะต้องเสียหรอกคับมันเปนมติของโลกแล้ว
ถ้าจะให้ยกเลิกคงจะต้องให้กัมพูชาแสดงความจำนง
ซึ่งมีความเปนไปได้เท่ากับ0เพราะใครจะมายกเลิกกานหละคร้าบ
อืม ***มันก็เปนแค่ความเห็นส่วนตัวนะครับ***
ยังงัยก็ติดตามข่าว และก็ลองวิเคราะห์เหตุการณ์ดูนะครับ


ตอบโดย :  bm - [10/07/2008, 09:46:46] IP -> 203.158.4.151

ความคิดเห็นที่ : 26 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 สุดยอดมรดกไทย

ตอบโดย :  นิกสุดหล่อ - [13/07/2008, 08:48:24] IP -> 125.26.19.21

ความคิดเห็นที่ : 27 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ใครรู้จัก พื้นที่มรดกโลก มั้ง

มันหมายความว่ายังไง

ช่วยหน่อย ต้องทำงานส่งด่วนๆๆๆๆๆๆๆๆๆสุด

ตอบโดย :  whoiiiam - [7/11/2009, 14:56:03] IP -> 117.47.95.182

ความคิดเห็นที่ : 28 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 รากแนนตลอดปาย สูบราก ขี่ซาเล้งหาความราก

ตอบโดย :  หม่อม :Xแนน - [5/01/2010, 20:21:49] IP -> 61.19.65.109

ความคิดเห็นที่ : 30 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 รากอิงค์ตลอดไป ป6/2 รัก ป6/1 ข้อความข้อความข้อความข้อความข้อความ[IMG]http://[/IMG][IMG]http://[/IMG] จบ

ตอบโดย :  manu008 - [6/07/2010, 17:40:38] IP -> 124.120.66.14

ความคิดเห็นที่ : 31 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 391 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 394 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 394 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 397 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 397 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 400 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 400 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 403 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 406 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 406 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 409 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 409 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 409 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 409 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 412 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 412 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 412 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 412 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 412 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 412 Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 415

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 สนุกมากค่ะ

ตอบโดย :  เดียร์ - [10/07/2010, 16:03:41] IP -> 124.121.185.59

ความคิดเห็นที่ : 32 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ถ้าสนใจข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งมรดกโลก ลองมาชมที่ website ศูนย์ข้อมูลมรดกโลก นะครับ www.thaiwhic.go.th

ตอบโดย :  P - [13/07/2010, 09:59:44] IP -> 110.164.251.78

ความคิดเห็นที่ : 34 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 เกาดรำเฟนไดก้เ

ตอบโดย :  เฟิร์น - [26/07/2010, 09:13:38] IP -> 222.123.178.112

ความคิดเห็นที่ : 36 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 ในที่สุด มรดกโลก ก็ได้ออกทะเลไป -..-

ตอบโดย :  แม็คครับ - [5/08/2010, 17:04:46] IP -> 191.1.2.49

ความคิดเห็นที่ : 44 

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 388

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273

ตอบโดย :  ... - [25/02/2011, 21:12:07] IP -> 223.206.3.33

ความคิดเห็นที่ : 45 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 เคยอ่านจากเอกสารที่แชร์มาจากเพจหนึ่งนะคะ เรื่องของการปักปันเขตแดนที่มีกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสนั้น มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 นะคะ ในระยะเวลานั้นได้มีการตกลงปักปันกันเรียบร้อยไปแล้ว และทำสนธิสัญญาที่ได้รับการรับรอง ยินยอมกันทั้งสองฝ่าย (หมายถึงไทย - ฝรั่งเศส) ส่วนการปักปันเขตแดน หรือ การกล่าวอ้างอธิปไตยเหนือปราสาทหลังจากนั้น ถือว่ามิชอบ เนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนความยินยอมของคู่ความทั้งสองฝ่าย(ลองเข้าไปดูในเพจ เฟลบุ๊คที่ชื่อ Dislike Yingluck For Concentraion Citizen นะคะ ในนั้นมีคลิปวิดิโอ ยาวประมาณ 20 นาที ลำดับเหตุการณ์ เกี่ยวกับเส้นเขตแดนแชร์ไว้ค่ะ)
ส่วน บทความด้านบนน่าจะมาจากหนังสือพิมพ์มติชน มากกว่า รบกวนเจ้าของบล๊อกโปรดศึกษาเพิ่มเติมด้วยค่ะ

ตอบโดย :  เข้ามาศึกษา - [26/04/2013, 10:28:27] IP -> 202.29.106.111

ความคิดเห็นที่ : 46 

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 266 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 268 Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /Datastore/anurukclub/show_question.php on line 273 สวยมากจากไปอ่ะ

ตอบโดย :  เสาเระาพ้ิ่ะ่ไเา่ไระ - [9/12/2013, 15:43:11] IP -> 49.48.77.237
ขอเชิญร่วมเสนอแนะความคิดเห็นครับ
 
 ชื่อ :
 รูปภาพหรือไฟล์ :
 ข้อความ :
รหัสป้องกัน :
ยืนยันรหัสป้องกัน : (โปรดใส่ตัวเลขตามรหัสป้องกันที่ปรากฎ)
 tag พิเศษ :
ตัวหนา ตัวเอน ขีดเส้นใต้ แทรกลิงค์ แทรกรูปภาพ
 รอยยิ้ม :