น้ำตกแม่สวรรค์น้อย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

น้ำตกแม่สวรรค์น้อย

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 


 
 

 
น้ำตกแม่สวรรค์น้อย อ.แม่สะเรียง

 

 

 


      น้ำตกแม่สวรรค์น้อย อยู่ในวนอุทยานแม่สวรรค์น้อย ดอยแม่เหาะ เป็นน้ำตกที่สวยงาม แวดล้อมด้วยป่าค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำได้ การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 สายแม่สะเรียง – ฮอด ห่างจากอำเภอแม่สะเรียง 18 กิโลเมตร หากเดินทางจากอำเภอแม่สะเรียง-ฮอด ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางลูกรังอีก 3 กิโลเมตร ฤดูฝนทางไม่ดี 

 

   http://www.travelmaehongson.org/maesariang-maesawannoi.php

Powered by Drupal, an open source content management system
 

ข่าวสารภายในจังหวัด