วัดพระธาตุจอมมอญ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 

วัดพระธาตุจอมมอญ

อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 


 
 

วัดพระธาตุจอมมอญ 
วัดพระธาตุจอมมอญ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

 
 

 


       วัดพระธาตุจอมมอญ ตั้งอยู่หมู่ 9 ตำบลบ้านกาศ มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานบนเขาในเจดีย์ทรงระฆังคว่ำซ้อนกันแบบล้านนา เก่าแก่ และพระพุทธรูปประจำซุ้ม 4 ทิศ ฐานเป็นรูป 8 เหลี่ยม ทางวัดจัดงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี การขึ้นไปนมัสการพระธาตุสามารถเดินขึ้นบันได หรือใช้รถยนต์ไปตามถนนด้านหลัง บริเวณด้านล่างของวัด มีศาลาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิมพันมือ) การเดินทาง ใช้ถนนเลียบคลองชลประทานข้ามสะพานแล้วเลี้ยวซ้ายไปประมาณ 3 กิโลเมตร 

   http://www.travelmaehongson.org/maesariang-watpratatjommon.php

Powered by Drupal, an open source content management system
 

ข่าวสารภายในจังหวัด