ปฎิทินกิจกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

Tag:ปฏิทินกิจกรรมงานเทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด ประจำปี 2554

ปฏิทินกิจกรรมงานเทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด
ประจำปี 2554
เดือน
ชื่องานเทศกาล/งานประเพณี
สถานที่จัดงาน
รูปแบบการจัดงาน/กิจกรรมภายในงาน
มกราคม งานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดบุรีรัมย์ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดและสนามโรงเรียนเทศบาล
1 อ.เมืองบุรีรัมย์
- นิทรรศการจากหน่วยงาน บริษัทเอกชนต่าง
ๆ สินค้าจากกรมราชทัณฑ์ เลือกซื้อสินค้า 1 ตำบล ผลิตภัณฑ์เพลิดเพลินกับสวนสนุก
ดนตรี/คอนเสริ์ต หมอลำ และภาพยนต์
มกราคม งานวันหัวผักกาด ข้าวหอมมะลิ หมี่ยำไทย สนามโรงเรียนอนุบาลกระสัง อ.กระสัง - ประกวดหัวผักกาดขาว ประกวดข้าวหอมมะลิ
การแข่งขันหมี่ยำไทย ประกวดผ้าไหม การแสดงมหรสพขบวนแห่วัฒนธรรม ระบำอัสรา รำหัวผักกาด
นิทรรศการผลิตผลทางการเกษตร การละเล่นพื้นเมืองของตำบลต่าง ๆ
กุมภาพันธ์ งานเทศกาลนมัสการพระเจ้าใหญ่วัดหงส์ วัดหงษ์ (วัดศรีษะแรด) อ.พุทไธสง - นมัสการปิดทองพระเจ้าใหญ่ นิทรรศการของหน่วยราชการ
การละเล่นพื้นเมือง แข่งกีฬาาเยาวชน งานแสดงมหรสพ
เมษายน งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง - ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ดวงตะวันลอดผ่านช่องประตู 15 ช่องของปราสาท ขบวนแห่ราชประเพณีขอมโบราณ งานโฮปบายดินเนอร์
การแสดงแสง สี เสียงย้อนรอยอดีตพนมรุ้ง นมัสการ/ปิดทองไหว้พระพุทธพนมรุ้ง
เมษายน งานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวด สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด - งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านไทย-กัมพูชา
งานแสดงเครื่องเคลือบโบราณ นิทรรศการของส่วนราชการการแสดงมหรสพ ประกวดธิดาเครื่องเคลือบ
แข่งขันดนตรีพื้นบ้าน
เมษายน งานประเพณีขึ้นเขากระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์
วนอุทยานเขากระโดง อ.เมืองบุรีรัมย์ -โฮปบายระเงียน มินิมาราธอนและแข่งจักรยานแรลลี่ขึ้นเขากระโดง
งานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน งานนมัสการไหว้พระภัทรบพิตรคู่เมือง ออกร้านหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ และงานแสดงมหรสพ
ตุลาคม งานประเพณีกวนข้าวทิพย์และตักบาตรเทโวบุรีรัมย์ วัดพระพุทธบาทเขากระโดงและวนอุทยานเขากระโดง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์
- การตักบาตรเทโว ประกวดกวนข้าวทิพย์
ประกวดธิดาข้าวทิพย์ สวดมนต์หมู่ ประกวดสวดมนหมู่ ทำนองสรภัญญะ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
พฤศจิกายน - งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดบุรีรัมย์ - บริเวณศาลเจ้าแม่บัวลอย ริมคลองละลมถนนรอบคูเมือง
อ.เมืองบุรีรัมย์
- ประกวดกระทงประเภทสวยงาม ประเภทสร้างสรรค์ประกวดนางนพมาศ
การแสดงมหรสพ
พฤศจิกายน - งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน
จังหวัดบุรีรัมย์
ลำน้ำมูลหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก - แข่งเรือไม้ เรือโลหะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี แข่งขันช้างว่ายน้ำ การแสดงมหรสพ
ธันวาคม งานมหกรรมว่าวอีสาน บุรีรัมย์ - บริเวณสนามบริเวณถนนสายบุรีรัมย์-ประโคนชัย
บริเวณทางโค้งใกล้โรงโม่หินศิลาชัย อ.เมืองบุรีรัมย์
- แข่งขันว่าวแอดโบราณ ว่าวแอกพัฒนา
ว่าวแอกยักษ์ว่าวประดิษฐ์ ว่าวสวยงาม ว่าวนานาชาติ งานแสดงมหรสพออกร้านหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงคอนเสิร์ต
ธันวาคม/มกราคม งานข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประโคนชัย - สนามหน้าเทศบาลอำเภอประโคนชัย - ออกร้าน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกวดธิดาข้าวหอมมะลิ
เดินแฟชั่นผ้าไหม ประกวดไก่พื้นบ้าน ประกวดภาพถ่ายนก แข่งขันกินกระยาสารทแข่งขันการตำส้มตำ
การประกวดพืชผลทางการเกษตรนิทรรศการของหน่วย