ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ กับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

ช่องทางในการร้องเรียน - ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดพะเยา


1. ร้องเรียนด้วยตนเองในวัน - เวลาราชการที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา สำนักงานจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ของศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดพะเยา โทร 0-5444-9601 ต่อ 26499 หรือ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567

3. ส่ง "แบบคำร้องคำร้องทุกข์/ร้องเรียน" หรือ หนังสือ หรือ จดหมาย พร้อมเอกสารหลักฐาน ผ่านตู้นายก ฯ หน้าบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด

4. ส่ง "แบบคำร้องคำร้องทุกข์/ร้องเรียน" หรือ หนังสือ หรือ จดหมาย พร้อมเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า ศูนย์ดำรงธรรม
ดาวน์โหลด แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่นี่

5. ร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ของที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาที่ออกปฏิบัติตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ออกสัญจรให้บริการประชาชน ณ อำเภอต่าง ๆ เป็นประจำทุกเดือน

6. ร้องเรียนผ่านศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ


ที่มา: http://www.phayao.go.th/au/index.php