โครงการค่ายครูสัญจรครั้งที่ 11 วันที่ 10-19 เมษายน'53 โรงเรียนบ้านศาลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์