วัตถุประสงค์ของชมรม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2009 เวลา 10:%i น.

 

  •      เพื่อจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ สันทนาการในการเลี้ยงสุนัข

 

  •      เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสุนัขร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น กิจกรรมห้ความรู้

 

คำแนะนำในการเลี้ยงสุนัขแก่สมาชิกและบุคคลที่สนใจทั่วไป

 

 

  •      เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกต้อง

 

  •      เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ สังคมภายนอก

 

มหาวิทยาลัย ในการหาวิธีการและดำเนินการลดปัญหาสุนัขจรจัดอย่างเป็นรูปธรรม สร้างสรรค์ และ ยั่งยืน

  

 

แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2009 เวลา 00:%i น. )