Tag Archives: มทส.

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2555

board-55-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นางสาวอริษา จันทร์ทำ รหัสนักศึกษา : B5361915 สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม รองประธานชมรม ชื่อ : นางสาวสุภาวัลย์ พิมโคตร รหัสนักศึกษา : B5366644 สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม เหรัญญิก ชื่อ : นางสาวจิราภรณ์ เดินงาม รหัสนักศึกษา : B53620 …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2554

board-54-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายไพสิษฐ์ ดุกขุนทด รหัสนักศึกษา : B5228393 สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รองประธานชมรม ชื่อ : นายณัฐพล วรสาร รหัสนักศึกษา : B5203437 สาขาวิชา : วิศวกรรมเซรามิก เหรัญญิก ชื่อ : นายณัฐพงค์ ทรัพย์พูน รหัสนักศึกษา : B5202157 สาขาวิชา …

Read More »

สมัครเข้าร่วมค่ายปฏิบัติธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 5 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2557

camp_web

ใบสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 5 ” ค่ายเพาะศีล บ่มธรรม “ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา คำชี้แจง ออกเดินทางจากมหาวิทยา …

Read More »

คุณค่าของสมาธิ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

พระธรรมเทศนา คุณค่าของสมาธิ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

Read More »

ผลึกน้ำ + เสียงสวดมนต์

Read More »

“รู้ทันมาร” พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทฺธาจาโร

พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทฺธาจาโร วัดป่าทรัพย์ทวี ธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา แสดงธรรมเรื่อง “รู้ทันมาร” งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ 25 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย มหาวิทยาลัยเทค …

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร-สาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2554

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 1/2554 สถานที่ : ธรรมนิเวศ กิจกรรม : สาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2554 สถานที่ : ชุมชนสองข้างทางรถไฟ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ : 23 กรกฎาคม 2554

Read More »

ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดทำสื่อธรรมะ

Boon2

ชมรมสมาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนจัดทำสื่อธรรมะ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 รายละเอียดงบปร …

Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 19 ธันวาคม 2556

Boon_portrait

ชมรมสมาธิ มทส. ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ ชมรมค่ายอาสาฯ และชมรมครูสัญจร ขอเชิญชวนพี่น้องชาว มทส. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยไทยทาน ในช่วงเทศกาลสอบปลายภาคและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไ …

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญชมรม ปีการศึกษา 2553

กิจกรรม : ทำบุญชมรม ปีการศึกษา 2553 สถานที่ : ห้องชมรมสมาธิ ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ : 29 มกราคม 2553

Read More »