ข่าวประชาสัมพันธ์


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ท่านาคาบิดหาง

บิดขาจับตีเข่าที่น่อง
แม่ไม้นี้ใช้รับการเตะโดยใช้มือ ทั้งสองจับปลายเท้าบิดพร้อมทั้งใช้เข่ากระแทกขา

ฝ่ายรุก:

ยกเท้าขวาเตะกราดไปยังบริเวณ ชายโครงของฝ่ายรับ แขนทั้งสอง

ฝ่ายรับ:

รีบโยกตัวไปทางซ้าย ยืนบนเท้าซ้าย มือซ้ายจับส้นเท้าของฝ่ายรุกมือขวาจับที่ปลายเท้าบิดออกนอกตัวพร้อมกับยกเข่าขวาตีที่น่องของฝ่ายรุก


 

นาฬิกา

ปฏิทิน

ให้อาหารหนู