ข่าวประชาสัมพันธ์


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ท่าวิรุฬหกกลับ

รับเตะด้วยถีบ
แม่ไม้นี้ใช้รับการเตะโดยใช้ส้นเท้า กระแทกที่บริเวณโคนขา

ฝ่ายรุก:

ยกเท้าซ้ายเตะกลางลำตัวบริเวณชายโครงของฝ่ายรับ

ฝ่ายรับ:

รีบยกเท้าซ้ายถีบไปที่บริเวณโคนขาซ้ายของฝ่ายรุกพร้อมยกแขนทั้งสองกันด้านหน้า การถีบนั้นต้องถีบให้เร็ว และแรงถึงขนาดฝ่ายรุกหมุนกลับเสียหลัก


 

นาฬิกา

ปฏิทิน

ให้อาหารหนู