ข่าวประชาสัมพันธ์


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ท่าขุนยักษ์จับลิง ตอนที่ 1

รับ หมัด เตะ ต่อย
แม่ไม้นี้เป็นไม้สำคัญมากใช้ป้องกันคู่ต่อสู้ที่ไวในการชก เตะและศอก ติดพันกัน

การฝึกแบ่งออกเป็น 3 ตอน

ฝ่ายรุก:

ชกหมัดซ้ายตรงไปยังใบหน้าของฝ่ายรับ พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้า

ฝ่ายรับ:

รีบก้าวเท้าซ้ายสืบเท้าหาตัวฝ่ายรุกตรงหน้าแขนขวาปัดแขนซ้ายฝ่ายรุกให้พ้นจากตัว


ท่าขุนยักษ์จับลิง ตอนที่ 2

รับ หมัด เตะ ต่อย

ฝ่ายรุก:

ยกเท้าขวาเตะกราด บริเวณชายโครงของฝ่ายรับ

ฝ่ายรับ:

รีบโยกตัวถอยเท้าซ้ายไปข้างหลังราวกึ่งซ้าย ย่อตัวใช้ศอกขวากระแทกที่ขาขวาท่อนบนของฝ่ายรุก


ท่าขุนยักษ์จับลิง ตอนที่ 3

ฝ่ายรุก:

งอแขนขวาโน้มตัวกระแทกศอกที่ศรีษะของฝ่ายรับ

ฝ่ายรับ:

รีบงอแขนขึ้นรับปะทะใต้ศอกของฝ่ายรุก แล้วโยกตัว
ก้าวเท้าขวาถอยไปทางหลังประมาณครึ่งก้าว


 

 

นาฬิกา

ปฏิทิน

ให้อาหารหนู