ข่าวประชาสัมพันธ์


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ท่าสลับฟันปลา

แม่ไม้นี้เป็นไม้หลักหรือไม้ครูเบื้องต้นใช้รับและหลบหมัดตรงของคู่ต่อสู้ที่ชกนำโดยหลบออกวงนอก นอกลำแขนของคู่ต่อสู้ทำให้หมัดเลยหน้าไป

ฝ่ายรุก:

ชกด้วยหมัดซ้ายตรง ที่หมายใบหน้าของฝ่ายรับ พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้า

ฝ่ายรับ:

ก้าวท้าวขวาหลบไปทางกึ่งขวา 1 ก้าว พร้อมทั้งโน้มตัวเอนไปทางขวาประมาณ 6 องศา น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาขาขวางอเล็กน้อยศรีษะและตัวหลบออกวงนอกของหมัดฝ่ายรุกใช้มือขวาจับคว่ำมือที่แขนท่อนบนของฝ่ายรุกมือซ้าย จับกำหงายที่ข้อมือของฝ่ายรุก(ท่าคล้ายจับ หักแขน)

 


 

 

นาฬิกา

ปฏิทิน

ให้อาหารหนู