ข่าวประชาสัมพันธ์


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ท่าปักษาแหวกรัง

รับวงใน
แม่ไม้นี้เป็นไม้ครูของการเข้าสู่วงในเพื่อใช้ลูกไม้อื่นต่อไป

ฝ่ายรุก:

ชกด้วยหมัดตรงที่หน้าฝ่ายรับ พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า

ฝ่ายรับ:

รีบก้าวเท้าสืบไป ข้างหน้าเฉียงไปทางกึ่งซ้ายเล็กน้อยภายใน แขนซ้ายของฝ่ายรุกตัวเอนประมาณ 60 องศา น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าซ้ายพร้อมกับงอแขนทั้ง 2 ขึ้นปะทะแขนท่อนบนและท่อนล่างของฝ่ายรุกไว้โดยเร็วหมัดของฝ่ายรับทั้งคู่ชิดกัน(คล้ายท่าพนมมือ)ศอก กางประมาณ 1 คืบ

 


 

 

นาฬิกา

ปฏิทิน

ให้อาหารหนู