ข่าวประชาสัมพันธ์


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ท่าตาเถรค้ำฝัก

ชกคางหมัดสูงก้มตัว 60 องศา
แม่ไม้นี้เป็นหลักเบื้องต้น ด้านในการป้องกันหมัดโดยใช้แขนปัด หมัดที่ชกมาขึ้นข้างบน

ฝ่ายรุก:

ชกด้วยหมัดซ้ายตรง ที่บริเวณใบหน้าฝ่ายรับ พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปขางหน้า

ฝ่ายรับ:

รีบก้าวเท้าซ้ายสืบไป ข้างหน้าทางกึงขวาเข้าวงในของฝ่ายรุก แล้วใช้แขนขวางป้องกันหมัด ซ้ายที่ชกมาปัดขึ้นให้พ้นตัว งอเข่าซ้ายเล็กน้อยใช้หมัดซ้ายชกใต้คางของฝ่ายรุก


 

นาฬิกา

ปฏิทิน

ให้อาหารหนู