ข่าวประชาสัมพันธ์


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ท่าปัดลูกทอย

รับเตะด้วยศอก
แม่ไม้นี้ใช้เป็นหลักในการรับการเตะกราด โดยใช้ศอกกระแทกที่หน้าแข้ง

ฝ่ายรุก:

ยืนตรงหน้าพอได้ระยะเตะกราดไปยังบริเวณชายโครงของฝ่ายรับ จากขวาไปทางซ้ายโน้มตัวเล็กน้อย งอแขนทั้งสองข้างป้องกันหน้า

ฝ่ายรับ:

รีบยกตัวไปทางซ้ายพร้อมกับก้าวเท้าซ้าย ฉากไปข้างหลังใช้แขนขวางอศอกขึ้น รับเท้าของฝ่ายรุกที่เตะมา แขนซ้ายงอป้องกัน อยู่ตรงหน้าสูงกว่าแขนขวาเพื่อป้องกันพลาดถูกหน้า


 

นาฬิกา

ปฏิทิน

ให้อาหารหนู