ข่าวประชาสัมพันธ์


Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com

ท่าพื้นฐานของมวยไทย ที่ควรรู้
ท่าปักษาแหวกรัง

รับวงใน
แม่ไม้นี้เป็นไม้ครูของการเข้าสู่วงในเพื่อใช้ลูกไม้อื่นต่อไป

ฝ่ายรุก:

ชกด้วยหมัดตรงที่หน้าฝ่ายรับ พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า

ฝ่ายรับ:

รีบก้าวเท้าสืบไป ข้างหน้าเฉียงไปทางกึ่งซ้ายเล็กน้อยภายใน แขนซ้ายของฝ่ายรุกตัวเอนประมาณ 60 องศา น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าซ้ายพร้อมกับงอแขนทั้ง 2 ขึ้นปะทะแขนท่อนบนและท่อนล่างของฝ่ายรุกไว้โดยเร็วหมัดของฝ่ายรับทั้งคู่ชิดกัน(คล้ายท่าพนมมือ)ศอก กางประมาณ 1 คืบ

 


 

 

ท่าสลับฟันปลา

แม่ไม้นี้เป็นไม้หลักหรือไม้ครูเบื้องต้นใช้รับและหลบหมัดตรงของคู่ต่อสู้ที่ชกนำโดยหลบออกวงนอก นอกลำแขนของคู่ต่อสู้ทำให้หมัดเลยหน้าไป

ฝ่ายรุก:

ชกด้วยหมัดซ้ายตรง ที่หมายใบหน้าของฝ่ายรับ พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายสืบไปข้างหน้า

ฝ่ายรับ:

ก้าวท้าวขวาหลบไปทางกึ่งขวา 1 ก้าว พร้อมทั้งโน้มตัวเอนไปทางขวาประมาณ 6 องศา น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าขวาขาขวางอเล็กน้อยศรีษะและตัวหลบออกวงนอกของหมัดฝ่ายรุกใช้มือขวาจับคว่ำมือที่แขนท่อนบนของฝ่ายรุกมือซ้าย จับกำหงายที่ข้อมือของฝ่ายรุก(ท่าคล้ายจับ หักแขน)

 


 

 

ท่าดับชวารา

ปัดหมัดชกตอบ
แม่ไม้นี้ใช้แก้การชกด้วยหมัดตรงโดยชกสวนที่ใบหน้า

ฝ่ายรุก:

ชกด้วยหมัดซ้ายไปยังบริเวณใบหน้าของฝ่ายรับ พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าแขนขวาคุมบริเวณปลายคาง

ฝ่ายรับ:

ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ากึ่งขวาหลบอยู่นอกหมัด ซ้ายของฝ่ายรุกเอี้ยวตัวไปทางขวาปัดและกดแขนซ้ายของฝ่ายรุกที่ชกมาให้ต่ำลง พร้อมกับใช้หมัดซ้ายชกบริเวณหน้า แล้วพุ่งตัวกระโดดไปทางกึ่งขวา


 
« เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย »

หน้า 2 จาก 5

นาฬิกา

ปฏิทิน

ให้อาหารหนู