admin

ขอเชิญพี่น้องชาว มทส. ร่วมโครงการ “พรุ่งนี้วันพระ”

Poster_A3_RGB_resize

ขอเชิญพี่น้องชาว มทส. ร่วมโครงการ “พรุ่งนี้วันพระ” – สวดมนต์ทำวัตรเย็น – รับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา – สนทนาธรรม ถาม-ตอบ ปัญหาชีวิต กับ พระอาจารย์พุทธศาสตร์ พุทธาจาโร วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสี …

Read More »

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกชมรมสมาธิ

sign_orange

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกชมรมสมาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2558

Read More »

ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือพุทธบริษัท บททำวัตร-สวดมนต์”

Flyer_rev1_RGB

ชมรมสมาธิ ในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดพิมพ์หนังสือ “คู่มือพุทธบริษัท บททำวัตร-สวดมนต์” จำนวน 10,000 เล่ม (ชนิดปกแข็ง + CD เสียงสวดมนต์) ในราคาเล่มละ 55 บาท เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในงาน “ทอดผ้าป่าเพื …

Read More »

ธรรมทานแห่งกาลผ่านปี ครั้งที่ 2

TaamTaan2_rgb_resize

ธรรมทานแห่งกาลผ่านปี ครั้งที่ 2 Dhammadana for New Year Festival #2 ชมรมสมาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมสมทบทุน ในการจัดทำปฏิทินธรรมเพื่อเป็นธรรมทาน เนื่องในเทศกาลทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2557 นี้ ร่วมส …

Read More »

ขอเชิญร่วมจัดตั้งโรงทาน อาหารและน้ำดื่ม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

rong_taan_rgb_resize

ชมรมสมาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญพี่น้องชาว มทส. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ จัดตั้งโรงทาน อาหารและน้ำดื่ม ในการทอดกฐินประจำปี วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 รับสมัครเพื่อนร่วมอุดมการณ์ ที่ …

Read More »

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือและสื่อธรรมะ

book_rgb_resize

ชมรมสมาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ” หนังสือธรรมะ และสี่อธรรมะทุกประเภท “ เพื่อจัดสร้างห้องหนังสือธรรมะ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมบริจาคได้ที่ ห้องชมรมสมาธิ (ธรรมนิเวศ) หรือส่งทางไปรษณ …

Read More »

ภาพกิจกรรมจัดตั้งโรงทาน ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 10/11/2556

1185615_589544464432271_1581056316_n

กิจกรรม : จัดตั้งโรงทาน สถานที่ : วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2556

Read More »

ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

Y10238230-0

ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘           เมื่อเริ่มจะเข้าไปเรียนพระกัมมัฏฐานในคณะไหนสำนักพระอาจารย์องค์ใด ผู้ที่ท่านชำนิชำนาญใน …

Read More »

สมาธิ

meditation

สมาธิ          สมาธิ คือความตั้งมั่นของจิต ได้แก่ ภาวะที่จิตแน่วแน่ต่อสิ่งที่กำหนด มีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่ฟุ้งซ่านหรือส่ายไป ศาสนาพุทธเน้นในสัมมาสมาธิ คือสมาธิที่ใช้ในทางแห่งการหลุดพ้น โดยใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริง ไม่ใช่การหวังผล สนอง …

Read More »

คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2557

board-57-featured

ประธานชมรม ชื่อ : นายเอกลักษณ์ คินขุนทด รหัสนักศึกษา : B5504664 สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า รองประธานชมรม ชื่อ : นางสาวอมรรัตน์ ชีโพธิ์ รหัสนักศึกษา : B5651764 สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร ประสานงาน ชื่อ : นางสาวบุณฑริกา เนาวรัตน์ รหัสนักศึกษา : B5651870 ส …

Read More »