ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมจัดตั้งโรงทาน ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 10/11/2556

1185615_589544464432271_1581056316_n

กิจกรรม : จัดตั้งโรงทาน สถานที่ : วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2556

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตรและสาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 สถานที่ : ธรรมนิเวศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2557

Read More »

ภาพกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

กิจกรรม : เวียนเทียนวันมาฆบูชา สถานที่ : ลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2557

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร-สาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2554

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 1/2554 สถานที่ : ธรรมนิเวศ กิจกรรม : สาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2554 สถานที่ : ชุมชนสองข้างทางรถไฟ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ : 23 กรกฎาคม 2554

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญชมรม ปีการศึกษา 2553

กิจกรรม : ทำบุญชมรม ปีการศึกษา 2553 สถานที่ : ห้องชมรมสมาธิ ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ : 29 มกราคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2554

กิจกรรม : เลือกตั้งคณะกรรมการชมรม ปีการศึกษา 2554 สถานที่ : ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2553

กิจกรรม : สาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2553 สถานที่ : ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 2/2553

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 2/2553 สถานที่ : ลานหอพักสุรนิเวศ 4 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิตหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

กิจกรรม : ร่วมงานมุทิตาจิตหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ : 12 สิงหาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมพี่บัณฑิตชมรมเลี้ยงนมน้อง

กิจกรรม : พี่บัณฑิตชมรมเลี้ยงนมน้อง สถานที่ : ร้านปั๊มนม วันที่ : 23 ตุลาคม 2553

Read More »