คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2557

ประธานชมรม
ชื่อ :
 นายเอกลักษณ์ คินขุนทด
รหัสนักศึกษา : B5504664
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
รองประธานชมรม
ชื่อ :
 นางสาวอมรรัตน์ ชีโพธิ์
รหัสนักศึกษา : B5651764
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร
ประสานงาน
ชื่อ :
 นางสาวบุณฑริกา เนาวรัตน์
รหัสนักศึกษา : B5651870
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร
เหรัญญิก
ชื่อ :
 นางสาวธัญสุดา วรธงไชย
รหัสนักศึกษา : B5607938
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
นายทะเบียน

ชื่อ :
 นางสาวประกายพรรณ  สุขุมพันธุ์พงศ์
รหัสนักศึกษา : B5651924
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร
เลขานุการ
ชื่อ :
 นางสาวอัญชนา ศิริกำเนิด
รหัสนักศึกษา : B5651740
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร
พัสดุ
ชื่อ :
 นางสาวมัลลิกา ขำทวี
รหัสนักศึกษา : B5652198
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร
สถานที่
ชื่อ :
 นายฐานันดร์  ตรงใจ
รหัสนักศึกษา : B5518005
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์
ชื่อ :
 นางสาวน้ำผึ้ง  ว่องไว
รหัสนักศึกษา : B5651863
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร
กิจกรรม
ชื่อ :
 นางสาวพนาวรรณ์  ชัยหะนิจ
รหัสนักศึกษา : B5600380
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
พิธีกรรม
ชื่อ :
 นายภควัตร  ภูคำศักดิ์
รหัสนักศึกษา : B5650149
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการผลิตพืช
บรรณารักษ์
ชื่อ :
 นางสาวสุพัตรา สร้างบุญ
รหัสนักศึกษา : B5609413
สาขาวิชา : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
ชื่อ :
 นางสาวมินตรา  ใจมั่น
รหัสนักศึกษา : B5652020
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร

ความเห็น

Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>