คณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2555

board-55-1ประธานชมรม
ชื่อ :
นางสาวอริษา จันทร์ทำ
รหัสนักศึกษา : B5361915
สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
board-55-2รองประธานชมรม
ชื่อ :
นางสาวสุภาวัลย์ พิมโคตร
รหัสนักศึกษา : B5366644
สาขาวิชา : อนามัยสิ่งแวดล้อม
board-55-3เหรัญญิก
ชื่อ :
นางสาวจิราภรณ์ เดินงาม
รหัสนักศึกษา : B5362059
สาขาวิชา : สาธารณสุขศาสตร์
board-55-4เลขานุการ
ชื่อ :
นางสาวสิวิณีย์ ปลื้มกมล
รหัสนักศึกษา : B5362103
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
board-55-5ประชาสัมพันธ์ ชื่อ : นางสาวพิมพ์สุจี กัญญาพลเชษฐ์
รหัสนักศึกษา : B5363704
สาขาวิชา : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
board-55-6พัสดุ
ชื่อ :
นายธีระวุฒิ บุญญาชีพ
รหัสนักศึกษา : B5317738
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
board-55-7กิจกรรม
ชื่อ :
นางสาวสุภัทรา พลสูงเนิน
รหัสนักศึกษา : B5354078
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอาหาร
board-55-8ศาสนพิธี
ชื่อ :
นายอนุชิต ประเสริฐสังข์
รหัสนักศึกษา : B5302598
สาขาวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ความเห็น

Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>