บทความธรรมะ

ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

Y10238230-0

ฝึกหัดสมาธิโดยบริกรรมพุทโธ โดย พระนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) แสดง ณ วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘           เมื่อเริ่มจะเข้าไปเรียนพระกัมมัฏฐานในคณะไหนสำนักพระอาจารย์องค์ใด ผู้ที่ท่านชำนิชำนาญใน …

Read More »

คุณค่าของสมาธิ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

พระธรรมเทศนา คุณค่าของสมาธิ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) เจ้าอาวาส วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ

Read More »

“รู้ทันมาร” พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทฺธาจาโร

พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทฺธาจาโร วัดป่าทรัพย์ทวี ธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา แสดงธรรมเรื่อง “รู้ทันมาร” งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ 25 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย มหาวิทยาลัยเทค …

Read More »