ประธานชมรมและอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อประธานชมและอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ก่อตั้งชมรมจนถึงปัจจุบัน

ปีการศึกษา ประธานชมรม อาจารย์ที่ปรึกษา
2536  นายวิศิษศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์  รศ.ดร. จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์
2537  นายแบงกี้ เทวรัตน์  รศ.ดร. จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์
2538  นายวิศิษศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์  รศ.ดร. จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์
2539  นายสุรัตน์ ศรีจันทร์  รศ.ดร. จุฑารัตน์ อรรถจารุสิทธิ์
2540  นายนราชัย จินตนะกุล  นางเยาวภา เจริญศิลป์
2541  นายศิระ โสตถิภิญโญ  นางเยาวภา เจริญศิลป์
2542  นายไครนุชิต ทิพย์โท  นางเยาวภา เจริญศิลป์
2543  นายธีรวุฒิ ยวนชื่น  นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์
2544  นายศิริวัฒน์ คาระวุคห์  นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์
2545  นายศิริวัฒน์ คาระวุคห์  นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์
2546  น.ส.รัศมี สงวนพงษ์  นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์
2547  น.ส.จันทรา ว่าความดี  นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์
2548  นายสุรพงษ์ ซึมรัมย์  นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์
2549  นายณรินทร์ รอดพิทักษ์  นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์
2550  นายณรงค์ รอดพิทักษ์  นายจตุรวัฒน์ ผนึกรัมย์
2551  น.ส.รัชดา กีขุนทด  รศ.ดร. ทัศนีย์ สุโกศล
2552  นายวุฒิไกร แก้วไวยุฒ  รศ.ดร. ทัศนีย์ สุโกศล
2553  นายชัชชัย บุญหลาย  รศ.ดร. ทัศนีย์ เสาวนะ
2554  นายไพสิษฐ์ ดุกขุนทด  รศ.ดร. ทัศนีย์ เสาวนะ
2555  น.ส.อริษา จันทร์ทำ  รศ.ดร. ทัศนีย์ เสาวนะ
2556  น.ส.รุ่งนภา คุ้มชนะ  รศ.ดร. ทัศนีย์ เสาวนะ
2557  นายเอกลักษณ์ คินขุนทด  รศ.ดร. ทัศนีย์ เสาวนะ

ความเห็น

Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>