ประวัติชมรมสมาธิ มทส.

logo

ชมรมสมาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีนักศึกษาจำนวนหนึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง มีปณิธานที่จะพยายามสร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรมให้กับสมาชิกและผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคน

ในระยะเริ่มแรกนั้นการดำเนินงานของทางชมรมนั้นมีอุปสรรคอยู่มาก แต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี จึงสามารถดำเนินการมาได้จนถึงปัจจุบัน โดยมีกิจกรรมที่เน้นในทางพระพุทธศาสนา การพัฒนาจิตใจ (โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา) และการแบ่งปันให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น กิจกรรมการทำบุญตักบาตร การสวดมนต์นั่งสมาธิ – ภาวนา การนำของไปบริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ทั้งนี้แนวปฏิบัติในการฝึกสมาธิ – ภาวนาของชมรมนั้นจะเปิดกว้างมิได้ยึดติดรูปแบบหรือสำนักใดสำนักหนึ่งตายตัว

ชมรมสมาธิ ถือเป็นชมรมที่แตกต่างจากชมรมอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย กล่าวคือเป็นชมรมที่เน้นในการพัฒนาด้านจิตใจเป็นหลัก ดังนั้นขนาดของชมรม (จำนวนสมาชิก และกิจกรรม) จึงไม่ใหญ่มากนัก เนื่องจากยังมีผู้ที่สนใจเป็นจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับชมรมอื่น ๆ แต่ถึงอย่างไรสมาชิกทุกคนที่ได้เข้ามาทำงาน ถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากนักแต่ก็ทำงานกันอย่างเต็มความสามารถ และยังคงยึดถือปณิธานที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามสืบต่อไปตราบนานเท่านาน

ตราสัญลักษณ์ชมรม

logo-first logo-second logo-present
ตราชมรมรุ่นแรก ตราชมรมรุ่นต่อมา ตราชมรมรุ่นปัจจุบัน

ความเห็น

Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>