ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556

ภาพกิจกรรมจัดตั้งโรงทาน ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 10/11/2556

1185615_589544464432271_1581056316_n

กิจกรรม : จัดตั้งโรงทาน สถานที่ : วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2556

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรและสาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตรและสาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2556 สถานที่ : ธรรมนิเวศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2557

Read More »

ภาพกิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

กิจกรรม : เวียนเทียนวันมาฆบูชา สถานที่ : ลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2557

Read More »