ชัชชัย บุญหลาย

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร-สาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2554

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 1/2554 สถานที่ : ธรรมนิเวศ กิจกรรม : สาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2554 สถานที่ : ชุมชนสองข้างทางรถไฟ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ : 23 กรกฎาคม 2554

Read More »