ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันพระ

กิจกรรม : สวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันพระ สถานที่ : ธรรมะนิเวศ วันที่ : 8 ตุลาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2553

กิจกรรม : ธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2553 สถานที่ : วิหารหลวงปู่โต พรหมรังสี อ.สีคิ้ว ,วัดถ้ำซับมืด อ.ปากช่อง, วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง, วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ : 7 สิงหาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2553

กิจกรรม : บายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2553 สถานที่ : ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ :  5 สิงหาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรม : รับประทานอาหารร่วมกัน สถานที่ : ห้องชมรมสมาธิ ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ : 8 สิงหาคม 2553, 13 มกราคม 2554

Read More »

ภาพกิจกรรมปล่อยปลา

กิจกรรม : ปล่อยปลา สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ : 6 สิงหาคม 2553, 27 สิงหาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2553

กิจกรรม : สาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 1/2553 สถานที่ : สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา วันที่ : 17 กรกฎาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 1/2553

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 1/2553 สถานที่ : บริเวณลานหอพักสุรนิเวศ 4 วันที่ : 17 กรกฎาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมถวายผ้าป่ามหากุศล พระอาจารย์อุทัย สิริธโร

กิจกรรม : ถวายผ้าป่ามหากุศล พระอาจารย์อุทัย สิริธโร สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม 2 วันที่ : 21 มีนาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 3/2552

กิจกรรม : สาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 3/2552 สถานที่ : ชุมชนสองข้างทางรถไฟ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ : 20 มีนาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 3/2552

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 3/2552 สถานที่ : บริเวณลานหอพักสุรนิเวศ 4 วันที่ : 20 มีนาคม 2553

Read More »