ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมร่วมตั้งโรงทานวัดป่าบ้านตาด

กิจกรรม : ร่วมตั้งโรงทานวัดป่าบ้านตาด สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด  จ. อุดรธานี วันที่ : 12  สิงหาคม  2552

Read More »

ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2552

กิจกรรม : บายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2552 สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์อาคารเรียนรวม 2 วันที่ : 10 สิงหาคม 2552

Read More »

ภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 1/2552

กิจกรรม : สาธารณประโยชน์ ปีการศึกษา 1/2552 สถานที่ : สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง   อ.เมือง  จ.นครราชสีมา วันที่ : 8  สิงหาคม   2552

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 1/2552

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 1/2552 สถานที่ : บริเวณลานหอพักสุรนิเวศ 4 วันที่ : 4  กรกฎาคม 2552 เวลา : 08.00 น.

Read More »

ภาพกิจกรรมธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2552

กิจกรรม : ธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2552 สถานที่ : วัดหลวงปู่โต อ.สีคิ้ว,วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด และปราสาทหินพิมาย  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา วันที่ : 27   มิถุนายน  2552

Read More »

ภาพกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 2

กิจกรรม : ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 2 สถานที่ : วัดป่าภูผาสูง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันที่ : 13 – 14 มีนาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี 28/7/2554

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี สถานที่ : โรงอาหารกาสะลองคำ(ศาลาลอย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ : 28/7/2554

Read More »