Tag Archives: ค่ายปฏิบัติธรรม

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 5 “ค่ายเพาะศีล บ่มธรรม” ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

camp2014_rgb_resize

ชมรมสมาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครผู้เข้าร่วมค่ายปฏิบัติธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมครั้งที่ 5 ” ค่ายเพาะศีล บ่มธรรม “ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นค …

Read More »

สมัครเข้าร่วมค่ายปฏิบัติธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 5 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 28 ก.พ. – 2 มี.ค. 2557

camp_web

ใบสมัครเข้าร่วมปฏิบัติธรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 5 ” ค่ายเพาะศีล บ่มธรรม “ ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา คำชี้แจง ออกเดินทางจากมหาวิทยา …

Read More »