Tag Archives: บริจาคหนังสือ

เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคหนังสือและสื่อธรรมะ

book_rgb_resize

ชมรมสมาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ” หนังสือธรรมะ และสี่อธรรมะทุกประเภท “ เพื่อจัดสร้างห้องหนังสือธรรมะ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมบริจาคได้ที่ ห้องชมรมสมาธิ (ธรรมนิเวศ) หรือส่งทางไปรษณ …

Read More »