Tag Archives: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 19 ธันวาคม 2556

Boon_portrait

ชมรมสมาธิ มทส. ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ ชมรมค่ายอาสาฯ และชมรมครูสัญจร ขอเชิญชวนพี่น้องชาว มทส. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยไทยทาน ในช่วงเทศกาลสอบปลายภาคและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไ …

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญชมรม ปีการศึกษา 2553

กิจกรรม : ทำบุญชมรม ปีการศึกษา 2553 สถานที่ : ห้องชมรมสมาธิ ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ : 29 มกราคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2554

กิจกรรม : เลือกตั้งคณะกรรมการชมรม ปีการศึกษา 2554 สถานที่ : ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2553

กิจกรรม : สาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2553 สถานที่ : ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิตหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

กิจกรรม : ร่วมงานมุทิตาจิตหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ : 12 สิงหาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมพี่บัณฑิตชมรมเลี้ยงนมน้อง

กิจกรรม : พี่บัณฑิตชมรมเลี้ยงนมน้อง สถานที่ : ร้านปั๊มนม วันที่ : 23 ตุลาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันพระ

กิจกรรม : สวดมนต์ทำวัตรเย็นทุกวันพระ สถานที่ : ธรรมะนิเวศ วันที่ : 8 ตุลาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2553

กิจกรรม : ธรรมสัญจร ปีการศึกษา 2553 สถานที่ : วิหารหลวงปู่โต พรหมรังสี อ.สีคิ้ว ,วัดถ้ำซับมืด อ.ปากช่อง, วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง, วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ : 7 สิงหาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2553

กิจกรรม : บายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2553 สถานที่ : ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ :  5 สิงหาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมรับประทานอาหารร่วมกัน

กิจกรรม : รับประทานอาหารร่วมกัน สถานที่ : ห้องชมรมสมาธิ ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ : 8 สิงหาคม 2553, 13 มกราคม 2554

Read More »