admin

ผลึกน้ำ + เสียงสวดมนต์

Read More »

“รู้ทันมาร” พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทฺธาจาโร

พระอาจารย์ พุทธศาสตร์ พุทฺธาจาโร วัดป่าทรัพย์ทวี ธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา แสดงธรรมเรื่อง “รู้ทันมาร” งานแสดงธรรม-ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทาน ครั้งที่ 25 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดโดย มหาวิทยาลัยเทค …

Read More »

ขอเชิญร่วมสมทบทุนจัดทำสื่อธรรมะ

Boon2

ชมรมสมาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนจัดทำสื่อธรรมะ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 รายละเอียดงบปร …

Read More »

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 19 ธันวาคม 2556

Boon_portrait

ชมรมสมาธิ มทส. ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ ชมรมค่ายอาสาฯ และชมรมครูสัญจร ขอเชิญชวนพี่น้องชาว มทส. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยไทยทาน ในช่วงเทศกาลสอบปลายภาคและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไ …

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญชมรม ปีการศึกษา 2553

กิจกรรม : ทำบุญชมรม ปีการศึกษา 2553 สถานที่ : ห้องชมรมสมาธิ ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ : 29 มกราคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมสมาธิ ปีการศึกษา 2554

กิจกรรม : เลือกตั้งคณะกรรมการชมรม ปีการศึกษา 2554 สถานที่ : ส่วนกิจการนักศึกษา วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2553

กิจกรรม : สาธารณประโยชน์ ประจำภาคการศึกษา 2/2553 สถานที่ : ศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 2/2553

กิจกรรม : ทำบุญตักบาตร ประจำภาคการศึกษา 2/2553 สถานที่ : ลานหอพักสุรนิเวศ 4 วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมร่วมงานมุทิตาจิตหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

กิจกรรม : ร่วมงานมุทิตาจิตหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน สถานที่ : วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ : 12 สิงหาคม 2553

Read More »

ภาพกิจกรรมพี่บัณฑิตชมรมเลี้ยงนมน้อง

กิจกรรม : พี่บัณฑิตชมรมเลี้ยงนมน้อง สถานที่ : ร้านปั๊มนม วันที่ : 23 ตุลาคม 2553

Read More »